Listego Plus - Erbicid | Syngenta

You are here

Listego Plus

Ultima actualizare:
30.03.2020

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Imidazolinone
Formulare: 
concentrat solubil

Listego Plus este un erbicid pe bază de imazamox, din grupa imidazolinonelor. Substanţa activă, imazamox, este preluată de plante în special prin frunze, dar şi prin rădăcini. Datorită activităţii reziduale la nivelul solului, produsul Listego Plus asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire şi a unui nou val de buruieni. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. În plantă substanţa activă este preluată până la nivelul zonelor de creştere unde blochează sinteza aminoacizilor esenţiali, responsabili de creşterea şi diviziunea celulară. Produsul Listego Plus aparţine grupei de erbicide B (HRAC).

Listego Plus se prezintă sub formă de concentrat solubil, de culoare galben, inodor.

Listego Plus este un erbicid care combate buruienile dicotiledonate, monocotiledonate precum şi Orobanche spp. în cultura de floarea-soarelui - hibrizi de tip Clearfield Plus. Buruieni sensibile: Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Xanthium spp., etc.

Floarea Soarelui - Clearfield Plus

Fraze de precauție

  • P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
  • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalaţie de eliminare a deşeurilor periculoase.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi şi produse furajere, seminţe sau ambalajele acestora. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul lucrului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate, şi în zonele de acces ale animalelor.

Alte restricții de utilizare

A se aplica doar la hibrizii de floarea-soarelui de tip Clearfield Plus. Utilizarea produsului pe alţi hibrizi poate provoca vătămări severe culturii.

Compatibilitate

Este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului şi se va face un test pentru a vedea reacţia plantelor după stropire. Pentru o folosire corectă, consultaţi tabelele de compatibilităţi.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul maşinii de erbicidat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, şi apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluţia de stropit în timpul umplerii şi aplicării.
Notă: Produsul Listego Plus poate conţine cantităţi mici de sedimente, care sunt absolut normale. Întotdeauna clătiţi de trei ori ambalajul când pregătiţi soluţia de stropit.

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00