Axial One - Erbicid | Syngenta

You are here

Axial One

Ultima actualizare:
23.11.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Ariloxiphenoxi propionați
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
sistemic

Axial One este un erbicid un acţiune sistemică, fiind preluat prin frunze şi rădăcini şi translocat rapid în punctele de creştere. Pinoxadenul este preluat de sistemul libero-lemnos al buruienilor mocotiledonate anuale, provocând blocarea imediată a dezvoltării meristemelor de creştere. Creşterea activă a buruienilor încetează în 48 de ore de la aplicare. Simptomele sunt observate în termen de una până la trei săptămâni, în funcţie de condiţiile de mediu şi a speciilor implicate. Florasulamul este preluat prin frunze şi prin sistemul radicular al buruienilor inhibă activitatea enzimatică a buruienilor având ca rezultat final distrugerea speciilor de buruieni sensibile. Primele simptome care apar sunt cloroza sau îngălbenirea frunzelor urmată de necroza punctelor de creştere. Safenerul, cloquintocet-mexil, previne efectul fitotoxic asupra cerealelor şi accelerează activitatea substanţelor active.

Soluţia pentru controlul principalelor buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale pe care le întâlnim în culturile de cereale păioase. Complementaritatea celor două substanțe active, pinoxaden şi florasulam, cu efect împotriva buruienilor cu frunza lată, face din Axial One o excelentă alegere în programul de combatere a buruienilor, printr-o singură trecere.

Grâu, Orzoaică de primăvară, Orz, Secară, Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H361d, H410

Fraze de precauție

 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P333 +P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţiei cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

A nu se amesteca Axial One cu erbicide hormonale (2,4 D dicamba, etc.), fertilizanţi foliari, deoarece aceştia cresc fitotoxicitatea şi scad eficacitatea produsului asupra buruienilor, în special Avena, şi cu produse care conţin sulf.

Compatibilitate

Axial One este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite în mod curent în România. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate şi se va face un test. Întrucât sortimentele de soiuri de plante cultivate sunt în continuă schimbare, este indicat ca amestecurile să fie în prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicităţii pe soiul care urmează să fie tratat.
NOTĂ: A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce conţin sulf sau îngrăşăminte foliare.

Pregatirea soluției

Înaintea preparării amestecului trebuie să fiţi siguri că rezervorul echipamentului de stropit este curat şi nu conţine urmele altui produs utilizat anterior. Se umple rezervorul cu 1/2 din cantitatea de apă necesară, se porneşte agitatorul, apoi se adaugă cantitatea de produs necesară în rezervorul instalaţiei, se completează cu apă şi se continuă agitarea. Pentru a obţine cea mai bună eficacitate, este important ca produsul să fie diluat într-un volum de 200-300 litri apă la hectar.

Volum apă

150-400 litri/ha de apă în funcţie de stadiul de dezvoltare al culturii şi de echipamentul de erbicidat folosit.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00