Mistral Plus - Erbicid | Syngenta

You are here

Mistral Plus

Ultima actualizare:
27.01.2020

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1L, 10L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Sulfonilureice
Acizi benzoici
Formulare: 
dispersie în ulei (OD)

Nicosulfuronul face parte din clasa sulfonilurea şi este inclus în formulare pentru controlul buruienilor monocotiledonate anuale și perene. La scurt timp după tratament, substanţa activă nicosulfuron este absorbită de frunze şi translocată în xilem şi floem către ţesuturile meristematice, cauzând inhibarea creşterii, decolorarea, necrozarea şi, în final, moartea plantelor ţintă. Inhibă activitatea enzimei ALS (acetolactat sinterază), rezultând întreruperea diviziunii celulare.
Dicamba face parte din clasa acizilor benzoici şi este prezent în formulare pentru controlul buruienilor dicotiledonate anuale şi perene incluzând şi buruienile problemă precum Convolvulus arvensis şi Cirsium arvense. Are acţiunea auxinică, legându-se de receptorii proteinelor de creştere a buruienilor şi blocând creşterea acestora. Principalele efecte ale substanţei active dicamba sunt: defolierea, distrugerea ţesuturilor de creştere, necroza sistemului radicular conducând la moartea buruienilor sensibile.

Mistral® Plus este un erbicid pentru cultura porumbului având în compoziţie un amestec de două substanţe active: nicosulfuron şi dicamba. Cele două substanţe active se completează reciproc pentru combaterea unui spectru larg de buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale şi perene.

Porumb

Clasificare

Fraze de precauție

  • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
  • P405: A se depozita sub cheie.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • Nu se vor inhala vaporii sau ceaţa de pulverizare formată în timpul tratamentului. Nu se vor consuma alimente sau lichide şi nu se va fuma în timpul lucrului. Se vor purta haine de protecţie (salopetă, jachetă, cizme şi mască). În timpul manipulării produsului concentrat, se vor purta mănuşi impermeabile, şort de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie. După lucru, se vor spăla hainele (separat de celelalte obişnuite) şi întreg corpul cu apă şi săpun. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 10 m până la apa de suprafaţă! Pentru protecţia plantelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de 10 m până la terenul necultivat!

Compatibilitate

Recomandăm a nu se aplica Mistral® Plus în culturile unde au fost utilizate insecticide granulare la semănat din grupa carbamaţilor şi a organofosforicelor.
În cazul în care s-au folosit insecticide foliare din grupa carbamaţilor şi a organofosforicelor, recomandăm aplicarea Mistral® Plus la un interval minim de 7 zile.
Nu este recomandată aplicarea Mistral® Plus în combinaţie cu alte erbicide din grupa sulfonilurea.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/4 - 1/3 cu apă, se porneşte agitarea. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cântărită, se completează cu restul de apă, având grijă ca sistemul de agitare să funcţioneze în tot acest timp. Produsul Mistral® Plus poate fi aplicat cu orice echipament terestru.

Volum apă

100 - 400 litri/ha

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00