Elumis - Erbicid | Syngenta

You are here

Elumis

Ultima actualizare:
24.05.2022

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Calistemone
Sulfonilureice
Formulare: 
suspensie în ulei

Elumis are acţiune în principal foliară, asupra buruienilor răsărite şi o acţiune secundară la sol, fiind absorbit într-o mai mică măsură prin coleoptil şi hipocotil de buruienile în curs de răsărire.

Elumis este un erbicid consacrat pentru combaterea buruienilor graminee anuale şi perene, precum şi a buruienilor cu frunza lată, anuale şi perene, din cultura porumbului.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H361d, H410

Fraze de precauție

 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • Echipament de protecţie necesar: mănuşi Tip SR EN 374 (din cauciuc nitrilic de minim 0,40 mm grosime), ochelari de protecţie cu apărători laterale (de Tip EN 166 factor de protecţie 5 sau echivalent), costum de protecţie standard (costum Tip 6). Purtaţi de câte ori este posibil două rânduri de îmbrăcăminte (Salopetă din bumbac sau poliester sub costumul de protecţie chimică)! Nu este necesară utilizarea unui echipament respirator de protecţie individuală pentru lucrări de scurtă durată dacă s-au luat măsuri de ventilare corespunzătoare.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicaţi Elumis la loturile de hibridare de porumb.
Nu aplicaţi Elumis la porumbul tratat cu insecticide de sol organofosforice.
Nu amestecaţi Elumis cu fertilizanţi foliari sau îngrăşăminte lichide.
Nu aplicaţi în amestec cu alte erbicide sulfonilureice sau în sole tratate cu acest tip de produse.
În anumite condiţii, după tratamentul cu Elumis pot apărea simptome tranzitorii de îngălbenire şi/sau limitarea creşterii culturii la un interval de 1- 2 săptămâni de la aplicare. Acestea sunt rapid depăşite, nefiind observate efecte negative asupra producţiei. Aplicarea nu se recomandă la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă.
Evitaţi aplicarea produsului la temperaturi mai mici de 10°C sau mai mari de 25°C.
Evitaţi ajungerea soluţiei pe alte culturi învecinate.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă. Nu amestecaţi Elumis cu erbicide pe bază de bromoxil.

Pregatirea soluției

ATENŢIE: Agitaţi bine recipientul înainte de folosirea produsului! Umpleţi rezervorul pe jumătate cu apă curată şi porniţi circuitul de agitare. Adăugaţi cantitatea corespunzătoare de erbicid continuând agitarea, apoi completaţi cu restul de apă. Continuaţi agitarea înainte şi pe tot timpul aplicării.

Volum apă

150-400 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00