Callisto - Erbicid | Syngenta

You are here

Callisto

Ultima actualizare:
21.04.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Calistemone
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

Callisto este un erbicid sistemic unic în cultura porumbului, dezvoltat din natură. Este preluat de buruieni preponderent prin frunze, de unde este translocat către vârfurile de creștere și complementar prin rădăcini. Spre deosebire de erbicidele active exclusiv foliar, combate şi acele specii de buruieni, care răsar eşalonat pe o perioadă lungă de timp. Substanţa activă inhibă direct biosinteza carotenoidei din buruienile tratate. În consecinţă, clorofila este distrusă foto-oxidant ceea ce duce la înălbirea frunzelor.

Callisto este erbicidul utilizat în postemergenţă la cultura de porumb, având cel mai ridicat nivel de selectivitate faţă de cultură.
Combate un spectru foarte larg de buruieni dicotiledonate din cultura de porumb, dar şi unele buruieni graminee anuale.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H373, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.

Alte restricții de utilizare

Deoarece substanţa activă este foarte toxică pentru organismele acvatice, se vor lua măsurile specifice pentru protecţia apelor, conform prevederilor legale. Produsul nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Preveniți prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs.
În zonele nou tratate nu vor fi lăsate animale la păscut.

Compatibilitate

Callisto poate fi amestecat cu majoritatea erbicidelor care se folosesc la cultura porumbului. Siguranţa culturii la amestecuri depinde foarte mult de vreme. Stropiţi imediat amestecul şi respectaţi şi instrucţiunile de folosire ale produsului partener. Înainte de folosire consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test.
Notă: Evitaţi supradozarea.

Pregatirea soluției

Agitaţi bine produsul înainte de folosire.
Niciodată nu preparaţi o cantitate mai mare de stropit decât este absolut necesară.
Clătiţi bine containerele goale.
Adăugaţi apa rezultată din clătire la amestecul din rezervor.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00